ระเบียบที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
     
ระเบียบที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล ประกาศ ก.อบต. เรื่อง การบริหารงานบุคคล
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2562