ระเบียบที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล
     
ระเบียบที่เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล คู่มือด้านงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
   
 
   
 
 
   
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2559